👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیجار (واقع در استان کردستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیجار (واقع در استان کردستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیجار

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تحقیق- بازيافت زباله- در 110 صفحه-docx آموزش فرآيندنویسی و تدوین شاخص های فرآیندی و ارزیابی عملکرد فایل ورد(Word) پروژه منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) حقوق و مديريت ثبت اختراع طرح توجیهی كوره ذوب القايی و قوس الكتريكی