👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق بودجه در دستگاه هاي اجرائي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق بودجه در دستگاه هاي اجرائي

پيش گفتار

با توجه به اينكه استان خراسان شمالي استان تازه تاسيس بوده و دستگاه‌هاي اجرايي (ادارات كل) هنوز آن سازماندهي يا چارت تشكيلاتي اداري مناسبي نداشته و همچنين عدم داشتن نيروهاي با تجربه كه و متخصص انجام وظيفه مي نمائيد و مورد مهمتر اينكه نبود يك كارشناسان بودجه در خصوص تنظيم برنامه مالي؛ بودجه مال دستگاه اجرايي(ادارات كل) ما را برآن داشت تا اين معضل بزرگ را بر طرف نموده و براي‌هرچه بهتر و تسهيل در كار بودجه ريزي دستگاه دولتي مجموعه‌اي را تحت اين عنوان تهيه نمائيم و جاي آن دارد كه از مدير كل پزشكي قانوني استان آقاي دكتر جواد سالاري كه ما را در تهيه اين مجموع تشويق نموده اند قدر داني مي نمائيم.

مجموع حاضر نتيجه4 ماه تلاش و1 سال تجربه تهيه كننده و نظر كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در امور بودجه است كه ابعاد كاربردي آن در قالب معيارهاي علمي آميخته شده است و محتوي اين مجموعه در جهت تفكر سيستمي به صورت طبقه بندي ارائه شده و جنبه اجرائي و كاربردي دارد و براي كارشناسان بودجه دستگاه اجراي (ادارات كل) مفيد و با جملاتي ساده و روان تشريح شده است واز تكنولوژي خاص در فرهنگ بودجه نويسي دستگاه دولتي(ادارات كل) برخوردار واز ديدگاه مسائل حقوقي و قانون بودجه به آن نگريسته شده است.

فصل اول:

- در اين مجموعه از نظام مالي‌كشور در بحث‌مقدمه‌به تاريخچه بودجه ايران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاريف بودجه فقط يك مورد كه جامع و مانع باشد اشاره شده است.

- در بحث ارتباطات بين واحد بودجه با ساير واحدهاي اداري در جهت كسب اطلاعات در تدوين بودجه دستگاه اجرايي (اداره كل) به صورت روشن وگويا موارد مورد نظر تشريح شده و همچنين نمونه‌اي از بخشنامه بودجه تصويب‌نامه هئيت محترم دولت كه اساس و پايه بودجه‌ريزي مي باشد آورده شده و افزايش كه در آن اعلام شده تاثيرش بر اقلام حقوق و مزايا ذكر شده‌است.

فصل دوم:

- موضوع طبقه بندي هزينه‌ها، هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، سرمايه اي، بصورت كامل به آن اشاره شده و در مواردي هر هزينه را بصورت مختصري تشريح و ذكر و تعيين شده و بعد از طبقه‌بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي بصورت مجزا طبقه بندي وآورده شد.

فصل سوم:

- موضوع بعدي در خصوص تنظيم، تصويب، كنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرايي مختصري اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهاي بودجه ريزي ذكر و تشريح شده و مختصري در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات كه دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرايي تهيه و تنظيم شده است

فهرست منابع

فصل اول

پيش گفتار

مقدمه (تاريخچه) 2

تعريف 3

ارتباط واحد بودجه با ديگر واحدهاي دستگاه اجرايي(وظايف) 14-3

نمونه بخش نامه بودجه 20-15

اثرات ارقام افزايشي و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر يك از اقلام حقوق و مزايا 38-21

فصل دوم:

طبقه بندي هزينه ها

هزينه هاي پرسنلي 45-40

هزينه هاي اداري 57-45

هزينه هاي سرمايه اي 63-58

تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي جهت بودجه بندي (بودجه عملياتي) 67-64

فصل سوم :

تهيه و تنظيم بودجه

80-71

تصويب بودجه 83-81

اجراء بودجه 90-83

دستورالعمل فرآيند تخصيص اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي 87-86

كنترل بودجه 93-90

روش هاي بودجه ريزي 104-97

نمونه محاسباتي بودجه 106-105

نتيجه گيري 107

منابع 108

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری مدرن متعالی بررسی کمی و کیفی، مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن پاورپوینت طراحی تابلو تبلیغاتی(بیلبورد) دانلود طرح توجیهی پرورش گل و گياه در گلخانه شیپ فایل حوضه آبریز اردستان