👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق آيين دادرسي كيفري 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق آيين دادرسي كيفري 1

بخشی از متن:

آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد برسي قرار مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است. ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه (اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه).

ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس. تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي. در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد.

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب ادوات الکترونیکی حالت جامد استریتمن و بانرجی - ویرایش ششم پاورپوینت نانومکاترونیک شبیه سازی محرک الکترومغناطیسی در نرم افزار متلب طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون تحقيق مؤسسات عمومی