👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه کامل کتاب های راهنمای انگلیسی حرفه ای Springer بررسي وضعيت مديريت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران ساختار سازماني استانداري شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی-کتاب ششم گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا