👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد (واقع در استان خراسان شمالی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد (واقع در استان خراسان شمالی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

بررسی ساخت بتن با روشها و مصالح نوین- در 85 صفحه-docx بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو بررسي طرح‌هاي توليدي دانلود پروژه اینیدم قلع اکسید ITO تحقيق نهال