👈 فروشگاه فایل 👉

انواع دیودهای قدرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

انواع دیودهای قدرت

عنوان مقاله: انواع دیودهای قدرت

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

● ديودهاي استاندارد يا همه منظوره

● ديودهاي بازيابي سريع

● ديودهاي شاتكي

● اثرات زمان بازيابي معكوس و مستقيم

* بخشی از ابتدای مقاله:

'در حالت ايده آل ديود نبايد هيچ زماني بازيابي معكوسي داشته باشد كه هزينه ساخت ديود را افزايش مي دهد . در بسياري از كاربردهاي اثرات زمان بازيابي معكوس چندان اهميت ندارند و مي توان از ديود از ديودهاي ارزان استفاده كرد . بسته به مشخصه هاي بازيابي و روشهاي ساخت ، ديودهاي قدرت را به سه گروه مي توان تقسيم كرد . مشخصه ها و محدوديت هاي عملي هر گروه كاربردشان را مشخص مي كند .

1-ديودهاي استاندارد يا همه منظوره

2- ديودهاي بازيابي سريع

3- ديودهاي شاتكي

ديودهاي همه منظوره

ديودهاي يكسو كننده همه منظوره زمان بازيابي معكوس نسبتاً زيادي دارند كه در حدود 25 میکروثانیه است و در كاربردهاي سرعت پايين بكار مي روند كه زمان بازيابي چندان اهميتي ندارد (براي مثال در يكسو كننده ها و مبدلهاي ديودي در كاربردهاي فركانس رودي كم تا 1KHz ومبدلهاي كموتاسيون خط). محدوده جريان اين ديودها از كمتر از يك آمپر تا چند هزار آمپر و محدوده ولتاژ 50v تا حدود 5kv مي باشد . اين ديودها معمولاً به روش ديفيوژن ساخته مي شوند . با اين وجود يكسو كننده هاي آلياژي كه در منابع تغذيه دستگاههاي جوشكاري بكار مي روند از لحاظ هزينه به صرفه تر هستند و محدوده كاري آنها تا 300A و 1000V می رسد.'

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره» نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید برنقش کتابخانه های مجازی بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام شبيه سازي جريان دوفاز مايع – جامد در فضاي حلقوي چاه حفاري