👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

ماشین های سنگ زنی فلسفه تعليم و تربيت در جهان امروز دانلود تحقیق در مورد زندگي نامه ميرزا كوچك خان جنگلي گزارش کارآموزی در بانک رفاه هزینه سرمایه