👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردستان (واقع در استان اصفهان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردستان (واقع در استان اصفهان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردستان (واقع در استان اصفهان)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع، ساختار سازمانی خواب و مرگ و مقایسه آن دو کتاب خلاصه از شار تا شهر نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)