👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تفت (واقع در استان یزد)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تفت (واقع در استان یزد)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

روش های تعیین جنسیت جنین مجموعه شماره 2 کارت ویزیت با موضوع پوشاک گزارش کارورزی 3 پایه ششم ابتدایی، ضرب کسرها ریاضی مقاله مجريان مديريت دانش در سازمانهاي پيشرو رهيافتی جديد برای شبيه سازی فرآيند کشش عميق ورقه های کامپوزتی