👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافق (واقع در استان یزد)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافق (واقع در استان یزد)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافق (واقع در استان یزد)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت آشنایی اولیه با روتر جزوه علوم الیاف دانشگاه امیرکبیر گزارش كارآموزي فعالیت در بیمه توسعه نقشه ی بخش های شهرستان خرمشهر نقشه طبقات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان