👈 فروشگاه فایل 👉

تولرانس و انطباقات

ارتباط با ما

... دانلود ...

تولرانس و انطباقات

مقدمه:

برای ساخت هر قطعه نیاز مبرم به اندازه ابعاد مختلف جسم می باشد تا بر اساس آن، قطعه مورد نظر ساخته شود پس از ساخت قطعه عملاً مشاهده می گردد که ابعاد جسم ساخته شده هر چند هم دقت داشته باشد معهذا با اندازه اصلی خطای کمی را خواهد داشت. این اختلاف به عوامل زیادی چون ابزار کار، جنس قطعه، باری که به دستگاه وارد می شود کم و زیاد شدن دور دستگاه و ... بستگی دارد.

بطور کلی هر چند در حین اجرای کار دقت شود و از وسایل حساس و ظریف استفاده گردد باز هم خطای جزئی ابعاد قطعه در ساخت از بین نمی رود ، بنابراین طراح به سازنده جسم اجازه میدهد تا در موقع ساخت قطعه ،ابعاد موردنظر را در حد چند میکرون از اندازه اصلی کمتر ،یا زیادتر بگیرد.

مقدار نوسان اندازه ای که در جسم ساخته شده وجود داشته و ایجاد اشکال ننماید تولرانس (TOLERANCE) یا خطای اندازه مجاز می نامند.

بعنوان مثال، منظور از اندازه 0.05±30یعنی اندازه بعد 30 میلیمتری موردنظر می تواند بین دو اندازه 95/29 میلیمترالی 05/30 میلیمتر هر اندازه ای را داشته باشد.

👇محصولات تصادفی👇

توليد ناب و انبوه پاورپوینت-معماري سبز چیست؟- در 35 اسلاید-powerpoin-ppt تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ پکیج شماره 2 آموزش راه اندازی کسب و کار موفق شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مند