👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی پهنه بندی لرزه ای و روش های تحليل خطر زمين لرزه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی پهنه بندی لرزه ای و روش های تحليل خطر زمين لرزه

عنوان مقاله: مبانی پهنه بندی لرزه ای و روش های تحليل خطر زمينلرزه

قالب فایل: PDF

فهرست مطالب:

مقدمه

1- عوامل مؤثر در جنبش نیرومند زمین

1-1- ویژگیهای چشمه های لرزه زا

2-1- ویژگیهای عبور امواج لرزه ای از لایه های مختلف

3-1- ویژگیهای شرایط ژئو تکنیک لرزه ای ساختگاهی بر جنبش نیرومند زمین

2- تحلیل خطر زمینلرزه

1-2- مطالعات لرزه زمینساخت

2-2- برآورد پارامترهای لرزه خیزی

3-2- برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین

3- پهنه بندی لرزه ای

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد کد متلب تعقیب هدف در دو بعد با فیلتر کالمن پاورپوینت-ابعاد و اندازه ها در سازه های مسکونی- در 46 اسلاید-powerpoin-ppt کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا فناوری ADSL