👈 فروشگاه فایل 👉

آسيب شناسي اجتماعي

ارتباط با ما

... دانلود ...

آسيب شناسي اجتماعي

قسمتی از متن :

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی و رشته های مختلفی را برای تبیین بی هنجاریها و نا بسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند. حاصل این کار پیدایی دانش آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات) است.

آسیب شناسی اجتماعی مطالعه بی نظمیها و آسیبهای اجتماعی همراه با علل و انگیزه های پیدایی آنها و نیز شیوه های پیشگیری و درمان این پدیده ها، به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه اجتماعی است؛ زیرا خاستگاه اصلی تبهکاری را باید در کل حیات اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. نا بسامانیهای اقتصادی-اجتماعی از قبیل : فقر، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث ” محرومیت“ می شوند، زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیبهای اجتماعی چون : خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، طلاق، گدایی و … فراهم می آورند. از این رو مفهوم آسیب شناسی گستره وسیعی پیدا می کند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار می گردد.

فهرست مطالب :

مقدمه

گروه های اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

اهمیت گروه ها

آشنایی با آسیب های اجتماعی

کجروی اجتماعی

ارزشهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی کلی رفتار ديناميکی سازه ها کتاب Molecular Microbiology Diagnostic Principles and Practice - ویرایش سوم (2016) نظریه های يادگيري شیپ فایل محدوده سیاسی استان بوشهر مجموعه گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت