👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق داوري

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق داوري

مقدمه:

داور در اصل دادور مي باشد و دادور به معناي حكم. داوري در لغت بمعناي حاكم وكسي است كه ميان نيك وبد حكم مي كند وكسي كه براي قطع وفصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب مي شود ونيز به معناي قضاوت وانصاف درباره نزاع وكشمكش ومرافعه دو يا چند نفر.همچنين داوردرلغت به معناي اسم خداوند تبارك وتعالي است و به معناي روز رسيدگي نيز آمده است.

يكي از عقل مي لافد يكي طامات مي بافد

بيا كاين داوريها را به پيش داور اندازيم

همانطوريكه در شعر بالا نيز اشاره شده داور به معناي خداوند تبارك وتعالي آمده و شعراي پيشين نيز به داوري وداور اعتقاد داشته اند ودرشعر ديگري آمده:

گويا باور نمي دارند روز داوري كاين همه دزد ودغل در كارا مي كند

در قرآن كريم بارها اشاره شده است وخداوند درآيه هاي مبارك فرموده اند:

(فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فان

يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا (.سوره نسا)

پس اگر بترسد از ناسازنخاري ميانشان پس بفرستيد داوري را ازكسان مرد وداوري را از كسان زن اگر بخواهند سامان آوردن را سازگاري دهد خدا ميانشان به درستي كه خداوند آگاه است.

در اين آيه مبارك سوره نساء خداوند حكم يا داور را ميان مردمان قرار مي دهد تا بين مردمان در مورد اختلافات مختلف به نيكي و به انصاف حكم كند.

و همانطوريكه كه از آيه استنباط مي شود خداوند به تمامي كارهاي مادانا است وآگاه.

در اينجا لازم است فوائد داوري را نيز متذكر شوم:

را صرفه جويي در وقت نظر به اينكه داورها در رسيدگي وصدور حكم تابع مقررات آئين دادرسي مدني نيستند وسعي مي كنند دعوي را در مدت كوتاهي خاتمه دهند.

2-صرفه جويي در هزينه خواهان دعوي همانگونه كه د رمبحث دادخواست خوانديم بايستي مطابق با خواسته هزينه دادرسي پرداخت شود ولي داورها يا هزينه دريافت نمي كنند يا اگر هزينه دريافت كنند حق الزحمه بسيار ناچيز مي گيرند طبق ماده 670 به بعد آ.د.م

3-انتخاب داور مورد اعتماد، دادرس دادگاه انتخاب شب خواست اصحاب دعوي نيست وتوسط ضوابط ومراجع داخلي دادگستري تعيين مي شود ولي اختيار انتخاب داور با طرفين دعوي است بهمين دليل هميشه سعي مي كنند شخص مورد اعتمادي را انتخاب كند.

4-مزاياي معنوي، در انتخاب داور براي انتخاب دهنده نوعي رضايت باطني و دروني ايجاد مي شود و داور هم سي مي كند طرفين را در رسيدن به نتيجه بهم نزديك كند ولي در دادگاه چنين مطلبي امكان ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مسجد شیخ زاید حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي پاورپوینت بیماریهای چغندر قند و یونجه introduction to plasma physics and controlled fusion 2nd Edition بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب