👈 فروشگاه فایل 👉

آزمایش پاندول مرکب

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمایش پاندول مرکب

تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش:

در پاندول مركب برخلاف پاندول ساده، جرم نقطه اي فرض نمي شود. بلكه جرم در تمام طول پاندول توزيع شده است.

در اينجا پاندول مركب در حالت كلي به صورت يك جسم با جرم گسترده در نظر گرفته مي شود. زماني كه جسم حول يك محور افقي ثابت تحت زاويه x نوسان میکند، همواره تحت تاثير كوپلي برابر با mgh sin x قرار مي گيرد. معادله حركت اين جسم در صورتي كه زاويه x به اندازه كافي كوچك باشد به صورت زير خواهد بود: ...

فهرست مطالب:

هدف آزمايش

تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش

خلاصه روابط

روش انجام آزمايش

جدول آزمايش

نمونه محاسبات انجام شده

خواسته هاي آزمايش

👇محصولات تصادفی👇

الكترونیک نوری کتاب ردیابی سیستم های غیرخطی GRUYITCH کتاب- ترمووود و کاربرد فرآورده های چوبی در ساختمان-THERMOWOOD- در 147 صفحه-docx گزارش کارآموزی در یک شرکت فناوری اطلاعات تاریخچه كارآفريني