👈 فروشگاه فایل 👉

شبيه سازي و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player

ارتباط با ما

... دانلود ...

شبيه سازي و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از Flash Player

يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از زاویه سنج انیورسال را شبيه سازي مي کند.استفاده از اين فايلهاي فلاش براي آموزش به تمامي دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصيه مي نمائيم.

👇محصولات تصادفی👇

کارآموزی مراحل و نحوه اجرای سازه های بتنی و محاسبات آن-در قالبdocx - در 70 صفحه حجاب و عفاف و تهاجم فرهنگی سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف طرح توجیهی تولید لنت ترمز دیسكی طرح توجیهی اجزای سیستم فرمان خودرو