👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

👇محصولات تصادفی👇

جواب تمارین کتاب studio d A1 Kurs- und Uebungsbuch پاورپوینت معرفی انواع سقف فرقه اسماعیلیه دانلود کتاب میراث زرین بررسی تأثیر مکشبر روي انتقال حرارت جریان نانو سیال در کانالی با وجود پله پسرو