👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

دانلود امتحان دینی هشتم ازدرس11 مقاله نحوه حسابرسی و نمونه حسابرسی شرکت ها برنامه مرتب سازی اعداد در متلب جزوه اصول تکنولوژی رنگ(فیزیک رنگ) دانشگاه امیرکبیر نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان)