👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی برنامه حل مسئله 8 وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دستور کار آزمايشگاه الكترونيك 1