👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب ایمنی شناسی Janeway - ویرایش نهم (2017)

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب ایمنی شناسی Janeway - ویرایش نهم (2017)

.............................................

کتاب ایمنی شناسی Janeway - ویرایش نهم (2017)

نویسندگان: Murphy و Weaver

فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است.

فهرست مطالب:

TOC with direct page links

PART I - An introduction to immunobiology and innate immunity

.1. Basic Concepts in Immunology

.2. Innate Immunity: The First Lines of Defense

.3. The Induced Response of Innate Immunity

PART II - The recognition of antigen

.4. Antigen Recognition by B-cell and T-cell Receptors

.5. The Generation of Lymphocyte Antigen Receptors

.6. Antigen Presentation to T Lymphocytes

PART III - The development of mat ure lymphocyte receptor repertoires

.7. Lymphocyte Receptor Signaling

.8. The Development of B and T Lymphocytes

PART IV - The adaptive immune response

.9. T-cell-Mediated Immunity

.10. The Humoral Immune Response

.11. Integrated Dynamics of Innate and Adaptive Immunity

.12. The Mucosal Immune System

PART V - The immune System in Health and Disease

.13. Failures of Host Defense Mechanisms

.14. Allergy and Allergic Diseases

.15. Autoimmunity and Transplantation

.16. Manipulation of the Immune Response

APPENDICES:

- I The Immunologist's Toolbox

- II CD antigens

- III Cytokines and their Receptors

- IV Chemokines and their Receptors

Biographies

Glossary

INDEX

.............................................

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شرکت نرم افزاری پارس لن گزارش کارآموزی برق، اصلاح سيستم برق فشار ضعيف نمونه سوالات ارزشمند و طلایی با پاسخنامه و جزوات شگفتی ساز آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان پروژه مهندسي نرم افزار سيستم مديريت كتابخانه + تحلیل رشنال رز