👈 فروشگاه فایل 👉

اقدام پژوهی در مورد کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقدام پژوهی در مورد کم رویی و عدم اعتماد به نفس دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 28

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

تعاريف واژگان :

معرفي خود

توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

بيان اهميت و ضرورت مسئله

گردآوري اطلاعات (شواهد 1)

تجزیه و تحلیل داده ها

انتخاب راه جديدموقتی 

اجراي راه جدید موقتی 

پيشينه تحقيق 

داخلي 

پژوهش هاي خارجي 

يافته هاي علمي 

گردآوري اطلاعات (شواهد 2)

نتيجه گيري

منابع

چكيده

توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل درپیشگیری و درمان کمرویی کودکان و نوجوانان است .

در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .

در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدیدر کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :

1- به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم

2-در سر کلاس و همچنید در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم

3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم

4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم

5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کمحرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش ميانه بررسي منابع هارمونيك در سيستم هاي فشار قوي و روشهاي كاهش آن نقشه ی جهت شیب شهرستان ماکو بررسی ارتعاشات تیر یکسر گیردار متصل به آلیاژهاي حافظه دار تحقيق آشنايي با عناصر گوناگون آميخته هاي تبليغات