👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان

دانلود گزارش کارآموزی بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان در پتروشيمي بندر امام

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 193

مقدمه ..4

تشكر و قدرداني .5

تعريف موضوع و بيان مسئله ..6

اهميت تحقيق 7

هدف تحقيق 8

فرضيات تحقيق .9

متغيير هاي تحقيق ..10

فصل اول

سرفصل .11

آشنايي با مكان كارآموزي ..12

شركت فراورش .13

شركت بسپاران .17

شركت كيميا ..23

شركت آب نيرو 26

واحد نيروگاه 27

فصل دوم

سر فصل ..29

انگيزش (1) .30

طرح يك الگوي كلي .32

نظريه X و Y .33

الگوي مازلو 33

نظريه وروم ..35

نظريه نياز هاي آشكار موراي 36

الگوي الدفر 37

نظريه مك كلند 37

نظريه Z اوچي 40

نمودار مقايسه عوامل انگيزشي - بهداشتي 43

نظريه بهداشت - انگيزش44

نظريه ارزشيابي شناخت . 47

نظريه تعيين هدف49

تركيب نظريه هاي نوين انگيزش51

تئوري غريزه 54

تئوري مشوق57

تئوري انگيزش و فرهنگ ملي63

الگوي سنتي 66

الگوي روابط انساني 68

روشهاي افزايش انگيزش 70

فراگرد انگيزشي 75

اصول تعببن سيستم انگيزشي مادي81

خط و مشي ارتباطات .85

انگيزاننده هاي پولي88

تئوري ها و نظريه هاي هدايت و رهبري 98

شبكه مديريت 102

مدل فيدلر 107

نظريه هاي جديد رهبري . 112

ديدگاه موافق .. 116

ديدگاه مخالف 117

آموزش و توسعه منابع انساني 119

مراحل آموزش 128

مفهوم آموزش و پرورش نيروي انساني .. 129

نقش آموزش در توسعه و تامين مديريت .. 136

ارزشيابي مشاغل 138

روشهاي ارزشيابي مشاغل 141

معيار هاي ارزشيابي 149

چه كساني بايد ارزشيابي كنند . 154

رفاه و امنيت خاطر .. 156

رضايت شغلي 160

عوامل تعيين كننده رضايت شغلي 163

نمودار الگوي حضور كاركنان . 168

نقش ارزشها و انتظارات شغلي كارمند 169

فصل سوم

سرفصل171

تجزيه و تحليل داده ها 172

تجزيه و تحليل سئولات173

تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق 184

سئوال باز ..188

فصل چهارم

سر فصل ..189

نتيجه گيري190

پيشنهادات191

منابع و مآخذ 194

ضمائم

ضمائم تحقيق 195

پرسشنامه . 196

پاسخنامه 198

جدول ... 199

مقدمه:

بدليل سرمايه گذاري لازم جهت گسترش صنعت پتروشيمي در برنامه اي عمراني دولت بالاخص مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي در منطقه ماهشهر ، تحقيق و بررسي در مورد ايجاد انگيزش در كاركنان و عملكرد اين صنعت مهم در ايران را بيش از پيش مورد تاكيد قرار ميگيرد. يكي از خصائص مميزه و ويژه كارخانجات در صنعت پتروشيمي اين است كه مقادير زيادي محصولات مختلف توسط كاركنان اين كارخانجات توليد مي شوند ، كه بااستفاده ازروش هاي علمي مي توان باايجاد انگيزش دركاركنان اين شركت ها،بهره وري كاركنان را بالا برده و بانهايت استفاده از امكانات موجود ، توليدات آنها را افزايش داد . در اين مقاله پس از مرور مختصر آشنايي با مجتمع پتروشيمي بندر امام و تاريخچه و عملكرد واحدهاي تابعه و شرح مختصري از نيروگاه ، روش هاي علمي و نقش مديريت درايجاد انگيزش كاركنان ، مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است .

👇محصولات تصادفی👇

تنظيم كننده های ولتاژ دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM بررسی معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری عینک طراحی شده در سالیدورک - طرح 5