👈 فروشگاه فایل 👉

پرسش نامه سبک های مقابله با استرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسش نامه سبک های مقابله با استرس

فایل حاضر شامل پرسش نامه سبک های مقابله با استرس یا فشار روانی است که توسط اندلر و پارکر در سال 1990 طراحی شده است.پرسش نامه اصلی شامل 48 سوال است اما این فرم که ترجمه و هنجاریابی شده است حاوی 45 گویه است و 3 مورد آن حذف شده است.

علاوه بر پرسش نامه، به شکل مختصر اما مفید در مورد استرس و مقابله با آن و هم چنین 3 سبک مقابله ای مورد بحث یعنی مساله مدار و هیجان مدار و اجتنابی صحبت شده است.

نمره گذاری و شماره های مربوط به نمره گذاری به شکل دقیق و منظم شرح داده شده است.

و نهایتا پایایی و روایی این آزمون طبق چند پژوهش موجود نیز بیان شده است.

و نهایتا اینکه بیشتر پرسش نامه های موجود در مورد سازه مقابله با فشار روانی این متغیر را به دو دسته هیجان مدار و مساله مدار تقسیم کرده اند اما این آزمون مقابله را به 3 نوع تقسیم می کند که نوع اجتنابی آن نیز دو مولفه دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی فر هنگ عامه در سینمای مستند ایران دانلود جزوه ترمودینامیک آماری دکتر پارسافر بررسي سيستم اندازه گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران طرح توجیهی کارخانه ماکارانی تحقيق اسطوره هاي ايران