👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مراحل ساخت برج های دینامیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مراحل ساخت برج های دینامیکی

سازه های ديناميکی سازه هايی هستند که در حال حرکت خود را براي انطباق با تصـورات انـساني تغيير مي دهند; اين ساختمانها جهت حرکت خورشيد را تعقيب مي کنـند و به سمت جهت وزش باد تغيير جهت مي دهند .

بنابراين همسـاز شدن با طبيعت باعث مي شود اين بناها انـرژي مـورد نيـاز خود را تأمين کنند . اين نوع معماري قابليت چرخش 360 درجـه بـراي ايـجاد ديد گـسترده اي نسـبت به جـهان، طبيعت، آينده و زندگي دارد.

فهرست مطالب ارائه شده شامل موارد زیر می باشد:

چشم انداز کلی

ویژگی های سازه های دینامیکی

تامین انرژی

اولین برج دینامیکی در دبی

عرصه بندی برج

معرفی برج دینامیکی در دبی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

اندازه گیری و کنترل کیفیت تدوین برنامه کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک پاورپوینت با موضوع مجتمع مسکونی la corte verde کیس طراحی شده در محیط ورقکاری سالیدورک کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي