👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب - روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب - روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر

مقدمه

 پدیده هوش بارزترین فعالیت توان ذهنی در بشر می باشد که قدرت سازگاری او را در محیط میسر می سازد.

از نظر فیزیولوژی : هوش پدیده ای است که در اثر فعالیت یافته های قشر خارجی مغز آشکار می گردد و از نظر روانی نقش انطباقی و سازگاری موجود را با شرایط محیطی و زیستی خود بر عهده دارد.

اساس انتقال آن وسیله توارث و از راه ژن ها است ولی عوامل تربیتی در شکوفا شدن آن نقش دارد.

فهرست

1-    هوش چیست

2-    تعریف هوش

3-    تعریف هوش – تعریف تربیتی هوش – تعریف تحلیلی هوش – تعریف کاربردی هوش

4-    تاریخچه مطالعات مربوط به هوش

5-    ارزشیابی هوش

6-    ارزشیابی هنجاری

7-    هوش و سازگاری زیستی

8-    مقام هوش در سازمان ذهنی

9-    ماهیت سازگار کننده ی هوش

10-استقلال یا اشتقاقات مستقیم

11-حرکات کورمالی ( آزمایش و خطا )

12-تاریخچه آزمون های هوش

13-اعتبار آزمون

14-کیفیت و چگونگی آزمون هوش

15-آزمون های هوش

16-عملکرد هوش و فلوفیت هوش

17-طرز اجرای آزمون هوش استانفور – بینه

18-اندازه گیری بهره هوش

19-پایان آزمون

20-عوامل تعیین کننده هوش کودک کدامند ؟

21-آیا ممکن است رابطه ای بین هوش والدین و کودکان برقرار کر ؟ یا بالعکس

22-سهم عاطفه در رشد کودک چقدر است

23-فعالیت ذهنی حسی – حرکتی و پیدایش هوش در کودک

24-عوامل ژنتیکی و سرشتی

25-فقر محیطی و تاثیر محیط بر کودک

26-انزوای اجتماعی رشد شناختی

27-تفسیر تفاوتهای نژادی در عملکرد شناختی

28-کاربرد هوش و استعداد

29-رابطه هوش و استعداد

30-سنجش هوش و استعداد

31-سؤال اساسی درباره علت هوش انسان

32-هوش ماشینی و هوش انسانی

33-هوش هیجانی را بشناسیم

34-مؤلفه های هوش هیجانی

35-هوش مصنوعی چیست

36-تاریخ هوش مصنوعی

37-افق های هوش مصنوعی

38-

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت هتل بین المللی قصر طلایی گزارش کارآموزی امنيت شبكه استانداري خراسان کد ++C پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن تحقیق در رابطه با ويگوتسكي هنر سفالگری