👈 فروشگاه فایل 👉

ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

چكيده 10

فصل اول : 13

كليات 14

بيان مسئله 18

فرضيه‌ها 26

متدولوژي 28

روش شناسايي تحقيق و كارآموزي 31

فصل دوم : 34

تئوري پردازيي 35

ادبيات موضوع 42

فصل سوم : 108

جامعه 109

جامعه آماري 112

جامعه نمونه 113

پرسشنامه 115

مدل‌هاي آماري 117

فصل چهارم : 120

تجزيه و تحليل آماري 121

فصل پنجم : 126

نتيجه‌گيري 127

پيشنهادات 132

منابع تحقيق : 136

مقدمه

ممكن است به دفعات شنيده باشيم كه سازمانهاي هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج مي شوند ، اما سازمانهاي ديگر در همان محيط با موفقيت به كار خود ادامه مي‌دهند.

آيا سازمانهايي كه از صفحه رقابت خارج مي‌شوند ، مي‌خواستند به چنين سرنوشتي دچار شوند ؟ در پاسخ بايد گفت كه نمي‌خواستند يا نمي‌خواهند به چنين سرنوشتي دچار شوند سازمانهاي كنوني بايد دنبال خلاقيت و نوآوري باشند و براي اينكه از بين نروند همواره بايد افراد را تشويق به نوآوري نمايند و پديده تغيير را با آغوش باز بپذيرند .( رابينز ، 1376)

در اغلب موارد سازماني كمتر به امر خلاقيت و نوآوري دست مي‌زنند زيرا آن را تجارت ريسك‌داري مي‌پندارند كه بايد از كار اصلي خود منحرف شده و به اموري كه هنوز امتحان نشده‌اند ، بپردازند .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری جانشين هاي مجازات حبس نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه شیپ فایل شهرهای استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - طرح 4