👈 فروشگاه فایل 👉

تست كارآيي بويلر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تست كارآيي بويلر

فصل اول: استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 4

هدف و حوزه ديد 8

علائم و تعاريف آنها 19

اصول راهنما 27

محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي 43

محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي 59

تلفات خاكستر و تشعشعات 77

اطلاعات متفرقه 81

راندمان با روش ورودي – خروجي 90

فصل دوم: چگونه مي توان راندمان بويلر را افزايش داد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-3- مقدمه: 156

2-3- احتراق: 157

3-3- روش هاي افزايش راندمان بدون صرف هزينه 160

اثر هواي اضافي روي راندمان در ارتباط با متغيرهاي ديگر: 173

تاثير هواي اضافي بر روي خوردگي سطوح: 174

2-3-3- كاهش دماي دود خروجي 180

4-3- افزايش راندمان با صرف هزينه و سرمايه گذاري مجدد: 192

شاخصهاي ديگر كاركرد 208

ضميمه 213

1. 5- بدست آوردن وزن هواي خشك: 213

👇محصولات تصادفی👇

ماده22 قانون ثبت محاسبه میانگین زاویه تابشمستقیم براي ماههاي شمسی پاورپوینت تکنولوژی تولید فرآورده گوشتی (کالباسهای حرارت دیده) شیپ فایل زمین لغزش های استان هرمزگان تحقيق سياست پولي