👈 فروشگاه فایل 👉

جامعه شناسی کعبه

ارتباط با ما

... دانلود ...

جامعه شناسی کعبه

این کتاب که شامل 225 صفحه می باشد شما را با تاریخ کعبه و هرآنچه که می خواهید در مورد آن و تاریخ بشر وادیان از هندو تا مسیحیت وزرتشتی و یهود و اسلام بدانید از پیشگوییها در مورد آن و حول محور آن و نقش کعبه در دهکده جهانی در این کتاب آمده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری اقدام پژوهی در مورد حواس پرتی دانش آموزان گزارش کارورزی سوم چهارم و پنجم گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده پروژه کامل شركت سهامي بيمه ايران