👈 فروشگاه فایل 👉

سراي دوستي(مركز كودكان خياباني)

ارتباط با ما

... دانلود ...

سراي دوستي(مركز كودكان خياباني)

10-5- چكيده

با توجه به نكات گفته شده، چشم‌اندازها، محدوديتها و مزاياي سايت و اينكه سايت پروژه در عين اينكه در بين باندهاي سبز و بزرگراه واقع شده است، اطراف آن بافت نسبتاً متراكم مسكوني وجود دارد و اين موضوع كه محدودة سايت در منطقه‌اي واقع شده است كه از نظر فرهنگي و تفريحي وضعيت نسبتاً خوبي دارد و توجه به اينكه سكنة آنجا از نظر درآمد وضعيت متوسطي دارند، كه اين مسئله باعث مي شود، كه حضور بچه‌ها در كنارشان تفاوت فرهنگي زيادي ايجاد نكند.‌ همة آنها ما رابه اين نتيجه مي‌رساند كه هم منطقة در نظر گرفته شده و هم خود سايت، بسيار مناسب  و بجا انتخاب شده‌اند.

در آخر نقشه‌هائي كه سازمان بهزيستي كشور براي ساخت و اجرا در اين سايت بصورت يك آلترناتيو در نظر گرفته بوده است و بعلت داشتن اشكالات عمده براي اجرا توسط سازمان تصويب نشده است، جهت بررسي محققان عزيز ضميمه مي‌شود.

فهرست مطالب

عناوين                                                                                                                                صفحه

مقدمه

فصل اول :

مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:

1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:

1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران

2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران

2-1- موقعيت جغرافيائي

3-1- موقعيت طبيعي

4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران

5-1- ويژگيهاي اقليمي:

1-5-1- دما

2-5-1- ميزان بارش

3-5-1- رطوبت نسبي

4-5-1- روزهاي يخبندان

5-5-1- روزهاي باراني

6-5-1- باد

7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان

8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان

9-5-1- ارتفاع بناها

10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه

7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري

منابع و ماخذ فصل اول

فصل دوم:

تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:

1-2- تعريف و تبيين موضوع

2-2- تعريف كودك

1-2-2- تعريف كودكان خياباني

3-2- تاريخچه كودكان خياباني

4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان

1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران

5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»

6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان

7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني

8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني

9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني

1-9-2- مدرسه (اجتماع)

2-9-2- وضعيت رواني

3-9-2- مشكلات رفتاري

10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان

1-10-2- سازمان بهزيستي

2-10-2- شهرداري

3-10-2- سازمان بين‌المللي

11-2- آمار كودكان خياباني

12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران

13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني

14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق

15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني

منابع و ماخذ فصل دوم

فصل سوم:

مباحث عمومي مرتبط با پروژه:

1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)     

2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)

3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان .

4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك

5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان

خياباني

6-3- روانشناسي دوران نوجواني

1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان

2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان

7-3- كودك، معماري و فضا

1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري

8-3- معماري براي كودكان

9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و

نوجوانان

منابع و ماخذ فصل سوم

فصل چهارم:

بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:

1-4- مراكز خارجي:

1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه

2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا

3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)

4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)

5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان

6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي

7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا

2-4- مراكز داخلي:

1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار

1-1-2-4- موقعيت

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کشور ترکمنستان تفنگهاي گلنگدني دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر پاورپوینت نماد شناسی نقوش حیوانی ایران باستان بخش دوم تحقیق بازهای شیف و انواع آن