👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي و تهيه طرح توليد شيلنگ پي وي سي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي و تهيه طرح توليد شيلنگ پي وي سي

چکیده :

آگاهي از نوع كالا و خصوصيات كلي و كاربرد آن ما را به شناخت و جايگاه اين صنعت راهنمايي مي كنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و كاربرد هاي آن لازم است ويژگيها و مشخصات فني آن ها مورد بحث و بررسي قرار گيرد كه در اين راستا شناسايي استانداردهاي طي و جهاني از اهميت خاصي برخوردار مي باشند. تعيين جايگاه محصولات مذكور در اين سايه انواع شلنگهاي موجود (كالاي رقيب) نيز مي تواند در زمينه تحقق هر طرحي اهميت داشته باشد كه لازم است در بررسيهاي اوليه مربوط به آن مورد توجه قرار گيرد.

انجام مطالعات بازار و بررسي ماهيت محصول از جهت مصارف داخلي و پتانسيل صادراتي نيز مي تواند در راهگشاي مطمئني براي انجام مطالعات دقيقتر و در نهايت احداث چنين واحدهاي باشد كه به دليل مستقل بودن طرح از زمان و مكان تنها ملاحظات كلي مربوط به آن ها مدنظر خواهد بود .

مقدمه

از دوران گذشته براي انتقال مايعات، گازها و حتي در برخي موارد، جامدات پودري، از لوله استفاده مي شده است. لوله ها عمدتاً براي انتقال مايعات مصرف مي شود و انواع گوناگون دارند. لوله هايي از جنس مواد طبيعي فقط در دوران محدود و كوتاهي از زمان به كار مي افتد و امروزه شلنگ و لوله در انوع مختلف و متنوع از تركيبات مصنوعي خصوصاً لاستيك و پلاستيك ساخته مي شوند. مي توان گفت اكنون لاستيك و پلاستيك جايگاه خود را در صنعت انتقال سيالات همچون ديگر صنايع يافته اند به طوريكه امروزه حدود 80% مصرف جهاني لوله هاي پلاستيكي را لوله هاي پي وي سي (نرم سخت) تشكيل مي دهند.

فهرست:

فصل اوّل3

 كلّيات و سوابق4

1-1- معرفي اجمالي پروژه5

2-1- معرفي محصول6

3-1- سوابق توليد8

4-1- كاربرد محصول9

5-1- مصرف كنندگان9

6-1- بررسي نياز جامعه10

فصل دوم12

 طراحي توليد13

1-2- فرآيند توليد14

2-2- نمودار فرآيند توليد24

3-2- مواد اوليه و منابع تهيه آن25

4-2- ابزار و ماشين آلات مورد نياز و منابع تأمين28

5-2- برنامه زمان بندي اجراي طرح30

8-2- جايابي و محل اجراي طرح34

فصل سوم36

 نيروي انساني37

1-3- نيروي انساني مورد نياز طرح38

2-3- شرح وظايف پرسنل39

3-3- حقوق و دستمزد(شرح و وظايف)42

4-3- سازماندهي نيروي انساني43

فصل چهارم45

زمين و ساختمان هاي مورد نياز46

1-4- زمين مورد نياز طرح47

2-4- ساختمان هاي اداري، رفاهي و خدماتي47

3-4- ساختمان واحد توليد48

4-4- هزينه هاي ساختمان سازي49

5-4- هزينه هاي محوطه سازي50

6-4- پلان طرح50

فصل پنجم51

 انرژي و تأسيسات 52

1-5- تاسيسات حرارتي53

2-5- تاسيسات برودت(سرمايش)53

3-5- برق54

4-5-آب57

5-5- سوخت59

فصل ششم62

 محاسبات مالي طرح63

1-6- برآورد سرمايه ثابت طرح64

2-6- برآورد سرمايه در گردش66

3-6- نحوه سرمايه گذاري 67

4-6- هزينه توليد ساليانه طرح67

1-4-6- محاسبه هزينه حقوق و دستمزد68

2-4-6-محاسبه هزينه انرژي68

3-4-6- هزينه استهلاك69

5-6- هزينه هاي ثابت و متغيير توليد70

6-6- محاسبه نفطه سربسر توليد 71

7-6- محاسبه ي قيمت تمام شده ي محصول72

8-6- محاسبه ي قيمت فروش محصول72

9-6-ارزش افزوده ناخالص طرح 72

10-6-ارزش افزوده خالص طرح73

11-6- محاسبه ي دوره برگشت سرمايه73

12-6- توجيه اقتصادي طرح73

منابع و مآخذ75

فهرست جداول , نقشه ها , نمودارها 

جدول شماره (1-1) استاندارد توليد

نمودار شماره ( 1-1) نمودار فرآيند توليد

نمودار (1-2) نمودار فرآيند توليد

جدول (1-2) برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد     

جدول (2-2) فهرست ماشين آلات و تجهيزات خط توليد

جدول (3-2) برآورد زمان بندي اجراي پروژه

جدول (5-2) برآورد ظرفيت توليد

شكل (2-2) نقشة پلان  سالن توليد

جدول (6-2) جايابي و محل اجراي طرح

جدول (1-3) برآورد نيروي انساني توليد

جدول (3-3) هزينه خدمات نيروي انساني

نمودار (1-3) چارت سازمان دهي طرح

جدول (1-4) محاسبة مساحت مورد نياز طرح

جدول (2-4) محاسبه ي مساحت سطح زير بناي ساختمان اداري

جدول (3-4) برآورد مساحت سالن توليد/ كارگاه و…

جدول (4-4) برآورد مساحت انبار مواد اوليه

جدول (5-4) برآورد مساحت انبار محصول

جدول (6-4) محاسبة مساحت سلف سرويس و نماز خانه

جدول (7-4) برآورد هزينه هاي محوطه سازي

جدول (8-4) برآورد هزينه هاي محوطه سازي

شكل نقشه پلان طرح

جدول (1-5) برآورد برق مصرفي واحد

جدول (2-5) برآورد آب روزانه واحد

جدول (3-5) سوخت مورد نياز واحد

جدول (4-5) تأسيسات حرارتي

جدول (5-5) تأسيسات برودتي

جدول (6-5) برآورد هزينه هاي ارتباطات

جدول (7-5) برآورد هزينه هاي تهويه و اطفاء حريق

جدول (1-6) برآورد سرمايه گذاري كل

جدول (2-6) برآورد سرمايه ثابت

جدول  (3-6) برآورد هزينه هاي سرمايه اي

جدول (4-6) برآورد هزينه هاي قبل بهره برداري

جدول (5-6) برآورد سرمايه در گردش

جدول (6-6) برآورد هزينه هاي ساليانة طرح

جدول (7-6) برآورد هزينه هاي ثابت

جدول (8-6) برآورد هزينه هاي متغير

جدول (9-6) شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب حل جدول سودوکو کتاب مسائل فیزیک کمبریج دندی به همراه راهنمای حل دانلود فایل کامل آموزشی درس الکترومغناطيس 1 بررسي انواع عيوب ريخته گري مصورسازی کتاب کودکان