👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل داخلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل داخلی

چکیده:

در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که هر چه سازمان بزرگتر باشد این نیاز را بیشتر احساس می کند. به طور خلاصه نترل‌هاي داخلي شامل كليه اقداماتي است كه توسط مديريت براي اطمينان از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياست واحد تجاري صورت مي‌گيرد. كنترل داخلي تنها به حسابداري و معاملات مالي محدود نشده بلكه تمام واحد تجاري و فعاليتهاي آن را در بر مي‌گيرد.

چکیده: 4

تعريف5

1. وضع سازماني8

2. امور مالي : 8

3. كنترل دارائي8

4. حسابرسي داخلي :‌8

تفاوت كنترل‌هاي داخلي اداري با كنترل‌هاي داخلي حسابداري10

كنترل‌هاي داخلي اداري11

كنترل داخلي حسابداري11

ضرورت ايجاد كنترل‌هاي داخلي12

تقسيم بندي كنترل‌هاي داخلي مالي13

1) كنترل‌هاي سرپرستي14

2) كنترل‌هاي حفاظتي14

👇محصولات تصادفی👇

مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها-docx-در 80 صفحه راز آشكار روابط جنسي نشاط آور طرح تجاري كارخانه صنعتي آلياژ دانلود تحقیق در مورد ارنست رادرفورد دانلود گزارش کارآموزی آشنايي با انواع قطعات كامپيوتر