👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بیده غده سیب زمینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بیده غده سیب زمینی

پاورپوینت بیده غده سیب زمینی

انتشار جغرافیایی:

•اولین گزارش از وجود این آفت درگواتمالا ارائه شده است كه نشان می دهد این آفت بومی این كشور می باشد. در سال 1970 این آفت به صورت اتفاقی توسط سیب زمینی های مصرفی از گواتمالا به كاستاریكا وارد گردید. در سال 1982 مشخص گردید كه این آفت در كاستاریكا و در بخش های سیب زمینی خیز این كشور از قبل استقرار داشته است. امروزه این آفت در بیشتر كشورهای امریكای مركزی مانند السالوادور، هندوراس، كاستاریكا و پاناما وجود دارد.

•لاروها پوست غده ها را بعد از تفریخ از تخم سوراخ كرده و داخل آن تشكیل تونل هایی می دهند. در ابتدا تشكیل این تونل ها در نزدیك سطح غده و سپس به طور عمقی تری ادامه می یابند. در داخل این تونل ها لارو بقایای تغذیه و فضولات خود را باقی گذاشته كه به رنگ سیاه در می آیند. بنابراین فساد ناشی از این مواد از ارزش تجاری محصول سیب زمینی می كاهد. •

•هنگامی كه لارو رشد خود را كامل نمود، با ایجاد یك سوراخ گرد كه عاری از فضولات است، غده را ترك می كند. حشرات بالغ شب فعال بوده و سایه دوست هستند و معمولا پروازهای كوتاهی دارند. اینها بیشتر روی زمین می خزند و روی زمین زیر برگ ها یا بین كلوخه ها و یا بین توده های غدد سیب زمینی در انبار به استراحت می پردازند. پروانه ها به آسانی قابل رویت نیستند مگر این كه در تعداد بالایی باشند. در مزرعه اینها در كناره ها و داخل شاخ و برگ گیاه سیب زمینی و همچنین روی علف ها و بوته های هرز دیده می شوند. در تاریكی حشرات بالغ با هیجان پرواز و جفتگیری كرده و اقدام به تخم ریزی می كنند. تخم ها در دستجاتی روی غدد و یا در خاك برای مدت تقریبا 13 روز گذاشته می شوند.

فهرست:

دامنه میزبانی:

خسارت:

انتشار جغرافیایی:

لیست كشورهای آلوده:

دشمنان طبیعی:

اهمیت اقتصادی:

اهمیت قرنطینه ای:

روش ورود آفت:

علائم خسارت:

شكل شناسی:

شباهت با سایر آفات:

روش های بازرسی و تشخیص آفت:

مبارزه:

كنترل زراعی:

مبارزه شیمیایی

کنترل فرمونی

مدیریت تلفیقی آفت

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه کامل کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد دوم مجموعه توريستي تفريحي درياچه گهر سورس برنامه محاسبه اشتراک دو مجموعه لیست به زبان C++ شیپ فایل روستاهای استان قزوین طراحی و مونتاژ قالب در نرم افزارکتیا