👈 فروشگاه فایل 👉

معرفی و مقایسه دو روش شناسایی و ارزیابی مخاطرات صنایع شیمیایی HAZOP & FMEA

ارتباط با ما

... دانلود ...

معرفی و مقایسه دو روش شناسایی و ارزیابی مخاطرات صنایع شیمیایی HAZOP & FMEA

معرفی و مقایسه دو روش شناسایی و ارزیابی مخاطرات صنایع شیمیایی HAZOP & FMEA

مقدمه :

صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی اغلب با مواد شیمیایی خطرزا و واحدهای عملیاتی تحت شرایط دما و فشار بالا نظیر راکتورها, تانکهای ذخیره و...سروکار دارند.

بنابراین احتمال وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی, انفجار ونشت مواد سمی در این واحدها وجود دارد.این حوادث ممکن است به علت اشکالات فرآیندی, نقص دستگاهها و یا خطاهای انسانی ایجاد شوند.رشد صنایع در کنار رشد جمعیت انسانی نه تنها باعث تکرار حوادث بلکه موجب افزایش خسارات ناشی از آنها نیز شده است.علاوه بر مسائل ناشی از خسارت و عقب ماندن در میدان رقابت جهانی, عوامل دیگری نیز وجود دارد که در جلب توجه به مسائل ایمنی ایجاد انگیزه می کند.یکی از مهمترین این عوامل, جنبه-های وجدانی و اخلاقی مسئله است.آمار حوادث بیشماری که منجربه خطر افتادن جان کارگران در داخل واحد و یا مردمی که در اطراف آن زندگی می کنند, شده است حاکی از آن است که مسئله ایمنی اهمیت دارد و باید به فکر راهی برای فرار, کنترل و یا رفع مخاطرات بود.

برای حفظ ایمنی ابتدا باید مخاطرات بالقوه را شناخته ومهمترین آنها را تعیین کرد و سپس راهی برای مقابله با آنها پیدا نمود.بنابراین بحث و بررسی در مورد مخاطرات فرآیند دو جنبه دارد. نخست شناخت و معلوم کردن مخاطرات یعنی فهمیدن این مساله که در یک واحد صنعتی با یک فرآیند چه خطرات بالقوه ای وجود دارد و دوم روش های ارزیابی ریسک به منظور تعیین میزان حذف آنها و یا محافظت جان انسانها در مقابل آنها.

روشهای مرسومی که امروزه برای شناسایی و ارزیابی خطرات فرآیندی بکار می روند عبارتند از:

1.(What if) تحلیل پرسش

2.((Checklist استفاده از فهرستهای جامع

3.(Hazop) مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات

4.(Fmea) تحلیل حالات خرابی وپیامدها

5.(Fta) تحلیل درخت خطا

6.(Eta) تحلیل درخت رویداد

در سه روش اول خطرات موجود در یک واحد صنعتی به صورت کیفی شناسایی و تحلیل می شود. در حالیکه سه روش آخر با رویکرد کاملا عددی به تحلیل خطرات و اولویت بندی آنها از لحاظ بعد عواقب حادثه می پردازند.

از میان تمامی روشهای شناسایی خطر روشHAZOP بهترین تکنیک در صنایع فرآیندی شناخته شده است.این روش برمبنای فکر و ذهنیات افراد استوار است نسبت به تکنیکهای دیگر به خصوص در طراحی های غیر استاندارد از مزایای بیشتری برخوردار است.

این روش چنان است که هنگام بکارگیری آن شخص می تواند تمام قوه تجسم و پیش بینی خود را برای شناخت انواع حالات ممکن عملکرد نادرست و یا غیرمعمول واحد عملیاتی به کار اندازد و ضمن بررسی عواقب این نوع عملکردها نقاط ضعف ایمنی فرآیند را شناسایی کند.

و اما روش FMEA مانند تمام روشهای تحلیلی مخاطرات قابلیت شناسایی و ارزیابی مخاطرات را دارد. مهمترین دستاورد این روش, تعیین عناصر آسیب پذیر فرآیند و همچنین مناطق بحرانی سیستم است که با در نظر گرفتن شاخص کمی هر خرابی, تاثیر بسزایی در کاهش خطرات و هزینه عملیاتی و تعمیراتی واحد دارد.

FMEA روشی کیفی کمی است که در آن پس از تعیین خرابی -های بالقوه و علل و عواقب آنها, مخاطرات اولویت بندی شده و راهکارهای لازم برای کاهش ریسک پیشنهاد می -شود.از آنجا که هیچ تکنیکی وجود ندارد که بتواند شناخت کاملی را از خطرها ارائه می دهند.

تکنیکهای HAZOP و FMEAدیدگاههای متفاوتی یا نقطه نظرات متفاوتی دارند و به طور طبیعی یکدیگر را کامل می کنند و این طرز فکر اشتباه است ک هر یک از این تکنیکها از هم جدا و مستقل می باشند.

چکیده

در این پایان نامه ابتدا مفصلا به معرفی دو روش شناسایی ارزیابی خطر HAZOP و FMEA پرداخته و بررسی نیازمندی ها و توانایی های روش FMEA از سه دیدگاه مختلف با روش HAZOP مقایسه کرده و پس از آن با تعمیم نگاه جزء نگر FMEA به کل فرآیند, به تحلیل کمی اعتمادپذیری در قسمت بارگیری و اختلاط یک واحد بازیافتLPG پرداخته و اجزای شبکه حساس و کلیدی این شبکه پیچیده را بررسی می کند.بررسی نتایج این تحقیق قدرت روشFMEA با دیدگاه عملیات فرآیندی و نوع کاربرد آن را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: واحد بازیافت ;LPGارزیابی خطر ;FMEA;HAZOP;تحلیل کمی اعتماد پذیری

فهرست مطالب

فصل اول

تاریخچهHAZOP

تعریف HAZOP

نمودارجریان امور مطالعه

اهداف انجام مطالعه

نقش HAZOP در تحلیل ایمنی

تیم مطالعاتیHAZOP

نحوه اجرای HAZOP به صورت جزء به جزء

آماده سازی

تجزیه ساختار

تعیین حدود طراحی

شناسایی انحرافات

بررسی علت ها

جدول HAZOP

چه موقع پژوهش HAZOP به بهترین وجه قابل اجراست؟

فصل دوم

تعریف FMEA

گسترش استفاده از FMEA

فواید اجرای این روش

اهداف اجرای

مدت زمان اجرای FMEA.

بررسی اجزای FMEA در مراحل مختلف چرخه عمر سیستم

فاز ایده و تفکر(مرحله مفهومی)

فاز طراحی اولیه

طراحی جزء به جزء ساخت

مرحله تولید

مرحله استقرار و بهره برداری از محصول

مقدمات انجام تجزیه و تحلیل.FMEA

شناسایی کامل انجام تجزیه تحلیل

شناخت کامل محدوده انجام تجزیه تحلیل

تعیین محدوده ها و امکانات

تهیه اسناد و مدارک لازم برای شروع تجزیه تحلیل

چگونگی انجام تجزیه تحلیل ها

انواع تجزیه تحلیل ها در بحث ایمنی

معرفی

معرفی Process FMEA

فصل سوم

تحلیل FMEA

کاربری FMEA

مقایس ارزیابی مخاطرات توسط FMEA و HAZOP.

مثال کاربردی

تعمیم FMEA به فرآیند

نتیجه گیری و پیشنهاد

پیوست

معرفی نرم افزار PHAST

معرفی نرم افزار

فهرست منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

صفحه عنوان به زبان انگلیسی

فهرست جدول ها

جدول (1-1)

جدول (1-2)

جدول (1-3)

جدول (2-1)

جدول (2-2)

جدول (2-3)

جدول (2-4)

جدول (2-5)

جدول (3-1)

جدول (3-2)

جدول(3-3)

فهرست شکل ها

شکل(1-1)

شکل(1-2)

شکل(1-3)

شکل(1-4)

شکل(2-1)

شکل(3-1)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دالهای پيش تنيده به روش پس كشيده مشاوره تحصیلی مکانیسم های دفاعی روانی امتحان نهایی الگوی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93 تحقيق آلاينده هاي خاك