👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

فهرست موضوعات :

موضوع پروژه

انواع رابط

رابط ide

Fast ata

Ultra ata

کلاس وسیله های جانبی

استانداردهای اسکازی

Scsi

عملکرد دیسک سخت

...

سخت‌افزارها برای برقراری ارتباط با كامپیوتر میزبان، به برنامه‌های راه‌انداز، و یا BIOS احتیاج دارند. وسیله‌های جانبی مبتنی بر اسكازی نیز استثنا نیستند. شكل 15-13 مسیر ارتباطی عمومی اسكازی را نشان می‌دهد.

وقتی برنامه‌ای بخواهد با وسیلة مبتنی بر اسكازی ارتباط برقرار كند، درخواست آن توسط سیستم‌عامل به زبانی ترجمه می‌شود، كه برای برنامة را‌ه‌انداز اسباب اسكازی قابل درك باشد. سپس برنامة راه‌انداز با «برنامة‌ راه‌انداز سطح پایین آداپتور اسكازی» ارتباط برقرار می‌كند. برنامة مزبور نیز ارتباط بین آداپتور میزبان و وسیلة جانبی مورد نظر را برقرار خواهد كرد.

توجه داشته باشید كه بعضی از وسیله‌های جانبی متداول به برنامة راه‌انداز هم مجهز می‌باشند. برنامة مزبور در BIOS موجود بر روی آداپتور اسكازی قرار دارد ( البته با این فرض كه آداپتور BIOS داشته باشد).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر طراحي سيستم هاي ابزار دقيق ايستگاه تقويت فشار گاز تحقيق جایگاه و حدود قاعده درء نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سمیرم سفلی (واقع در استان اصفهان)