👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کامل در مورد قطار های شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کامل در مورد قطار های شهری

قطار های شهری

فهرست

تاریخچه پیدایش قطار شهری 1

سیستم حمل و نقل همگانی برای شیراز 2

معرفی و چگونگی تشکیل سازمان قطار شهری 4

گزارشات پیشرفت طرح / احداث مسیر 6

گزارشات پیشرفت طرح/ ساختمان 7

دستگاههای حفاری TBM 8

گزارشات پیشرفت طرح / ایستگاه ها 9

ایستگاه های متروی شیراز 9

توقفگاه ها و تعمیرگاه ها 12

مسیر های متروی شیراز 14

تامین کنندگان تجهیزات قطار شهری ، پیمانکاران 17

روش های ساخت تونل مترو 18

روش جدید تونل زنی اتریشی 21

روش ماشین حفار 25

اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو 28

تعاریف مربوط به تونلها و ساختگاه 36

تاثیر گسلش بر تونلها 39

تاثیر ارتعاشات زلزله بر تونلها 46

بررسی تغییر شکلهای ایجاد شده در تونل 51

بررسی رفتار لرزه‌ای سازه‌های مدفون در رسوبات 54

منفصل

انواع تغییر شکلهای لرزه‌ای خاک 55

👇محصولات تصادفی👇

حل المسایل فصل 14 فیزیک هالیدی 1 بررسی بودجه بندی سرمایه ای 40 صفحه پارتیشن( انواع پارتیشن) فیلم آموزشی طراحی پارامتریک در سالیدورک بررسی صهیونیسم مسیحی و جهان اسلام