👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله کامل اجسام عطری ( اسید های عطری,اسانس های معطر)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله کامل اجسام عطری ( اسید های عطری,اسانس های معطر)

میدانیم که مفهوم شیمیایی اجسام عطری رابطه ای با بوی آنها ندارد و طعریف جسم های عطری به عنوان موادی که دارای حداقل یک حلقه بنزنی هستند برای ما کافی میباشد و به این ترتیب گروه های شیمیایی متفاوتی از مواد گیاهی در این طبقه قرار میگیرند.بدین جهت بعضی از این مواد در فصل های آینده در جای مناسب خود مورد بحث قرار خواهند گرفت در این مقاله موادی مورد بحث قرار می گیرند که از نظر بیوسنتز همگی از اسید 5-د هیدروکینیک مشتق شده اند فلاونوئید ها و آمینواسید های عطری مانند آنتراکینونها وکرومونها که احتمالا از استات مشتق شده اند

سر فصل های مقاله:

ساختمان و شناسایی اجسام عطری

فنل های ساده و اسید های عطری

بنزوکینون ها

نفتوکینون ها

فنیل پروپان

مشتق های فنیل پروپان با زنجیره باز

کومارین ها و ایزوکومارین ها

کومارین های فورانوزیدی و پیرانوزیدی

لیگنان ها

لینگین ها

تانن های هیدرولیزه شونده

مقاله تخصصی زیر با تلاش زیاد دوستان رشته داروسازی تهیه و ترجمه شده است و بسیار کامل و تخصصی به بحث اجسام عطری میپردازد

👇محصولات تصادفی👇

کتاب شیمی سبز اصول و کاربرد های آمتا کتاب-دودکش، آموزش نصب آن و نکات ایمنی در طراحی آن-در 51 صفحه- docx نقش تبلیغات در بازاریابی طرح توجیهی تكنولوژی توليد ماست كم چرب تحقيق انقلاب اسلامي و جنبش دانشجويي