👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه آمار بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه آمار بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه

بررسي وزن دانش آموزان یک مدرسه

مقدمه :

هدف از اين پروژه بررسي وزن دانش آموزان دختر15-16 سال پايه ي دوم رشته هاي علوم انساني و علوم تجربي در يك دبيرستان دخترانه مي باشد.

در ميان دانش آموزان عده هاي مختلفي وجود دارد كه برخي دچار كمبود وزن هستند،عده اي دچار افزايش وزن هستند وعده اي ديگر در روال عادي هستند.

مسائل زيادي هستند كه در كمبود يا افزايش وزن تأثير بسزايي دارند از جمله تغزيه،ورزش و...

اين پروژه با جمع آوري وزن دانش آموزان صورت گرفت، در اين پروژه داده هاي جمع آوري شده مورد ارزيابي وتجزيه وتحليل قرار مي گيرند در اين بررسي از محاسبات آماري،نمودارها ونيز محاسبه احتمالات شرطي استفاده شد.

جمع آوري داده ها :

به دليل مشكلات موجود براي جمع آوري داده ها در مدرسه دو كلاس دوم در رشته هاي انساني وتجربي در يك مدرسه به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده و35 دانش آموز به طور تصادفي ازبين دانش آموزان اين دو كلاس به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

جمع آوري داده ها مي توانست از دو طريق پرسش نامه كتبي ومصاحبه انجام شود اما به دليل مقدور نبودن استفاده از روش پرسش نامه از روش مصاحبه شفاهي استفاده شده است.

فهرست

مقدمه

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

نمودارها

شاخص های مرکزی

شاخص های پراکندگی

پراکندگی

واریانس

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مسجد جامع امویان دمشق پاورپوینت منظر فرهنگی طرح توجيهي توليد لوله و پروفيل سورس چراغ راهنمایی و رانندگی (چراغ قرمز) پاورپوینت وحی و پیامبری