👈 فروشگاه فایل 👉

رفتار جبري چك كردن

ارتباط با ما

... دانلود ...

رفتار جبري چك كردن

بخشی از متن اصلی :

شما خانة خود را ترك مي‌كنيد وعازم تعطيلات اداري مي‌شويد اما پس از آن كه در صندلي عقب تاكسي آرام گرفتيد ترديدها به ذهن شما هجوممي‌آورند. آيا اجاق گاز را خاموش كرده‌ام آيا درب خانه باز است. سعي مي‌كنيد اين افكار را ناديده بگيريد ولي نمي‌توانيد. به ياد بياوريد كه اجاق گاز را خاموش كرده‌ايد يا درب باز است يا بسته. احساس شك و دو دلي در شما اوج مي‌گيرد در نهايت مغلوب اين افكار مي‌شويد و به رانندة تاكسي مي‌گوييد كه دور بزند او بيرون منتظر مي‌ماند شما بي وقفه اجاق را خاموش و روشن مي‌كنيد و يا از باز بودن درب مطمئن مي‌شويد و هر اندازه كه به اجاق نگاه مي‌كنيد يا درب را باز و بسته مي‌كنيد باز هم هيچ تأثيري ندارد نمي‌توانيد از اين موارد مطمئن شويد و به جاي آن با هر بار وارسي كردن بر ترديد آزار دهندة شما افزوده مي‌شود چشما شما بسته بودن درب و يا خاموش بودن اجاق گاز را مي‌بيند اما در ذهن شما چيزي ثبت نمي‌شود. پس از گذشت دقايقي كه به اندازة ساعت‌ها به نظر مي‌رسد بالاخره با اكراه منزل را ترك مي‌كنيد و به تاكسي باز مي‌گرديد. اما همان طور كه دور مي‌شويد، قصور مي‌كنيد كه در نتيجة بي دقتي شما، خانه آتش گرفته است- در طي سفر افكار وحشتناك مربوط به خاكستر شدن دارايي‌تان ماية عذاب خاطرتان مي‌شود. با وجود تمامي تلاشهايتان نمي‌توانيد اين ترديدها را از ذهن خود دور كنيد. اين نمونه نگاهي اجمالي به افكار فردي دارد كه به گونه‌اي به افكار و خواسته‌هاي غير قابل كنترل اختلال وسواس – اجبار گرفتار است – اين فرد ديوانه نيست – بلكه به نوعي اختلال اضطرابي دچار است كه زندگي وي را تحت الشعاع قرار داده است. اختلال شخصيت وسواسي – جبري در سيستم طبقه بندي DSM-IV جزء اختلالات اضطرابي طبقه بندي گرديده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات : 12

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق و پژوهش کامل در مورد نوجوانان جلد دوم دیوان زمانی آموزش ماساژ طرح توجیهی احداث كارخانه يخ بررسی مباحث توسعه‌اي و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي