👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت برنامه ریزی برای مراقبت های بهداشتی اولیه PHC

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت برنامه ریزی برای مراقبت های بهداشتی اولیه PHC

مراقبت های بهداشت اولیه

در سال 1978 کنفرانس مشترک سازمان بهداشت جهانی ویونیسف در شهر الماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد و وزیران بهداشت کشور های سراسر جهان با بیانیه اصلی مربوط به سیاست های بهداشتی ضروری برای دستیابی به هدف سازمان بهداشت جهانی یعنی بهداشت برای همه تا سال 2000 موافقت کردند

تعریف سلامتی :

شخص حالش خوب است وقتی که بتواند فعالیت های روزمره معمول خود را انجام دهد

هر قدر که نتواند کار خود را انجام دهد در وضعیت بدکاری یا دور شدن از سلامتی است

تعریف who از سلامتی :

حالت رفاه کامل جسمی . روانی واجتماعی . ونه فقط نبودن بیماری یا ناتوانی

اکنون دیگر واژه سلامتی سهل انگارانه به جای واژه (مراقبت بهداشتی ) به کار نمی رود

این شناخت گسترده تر سلامتی نشان داده شده است. سه حالت گسترده بی عدالتی. ناداری .سلامتی بستگی نزدیک با یکدیگر دارند وهریک از آنها به نوبه خود می تواند تحت تاثیر یک عده عامل های دیگر قرار گیرد آن عامل ها درون مثلث در آن شکل نشان داده شده اند

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت عایق ساختمانی شبیه سازی مبدل بوست (Boost) در نرم افزار PSCAD انواع رادار و کاربرد آنها حل تمرین کتاب مبانی اطلاعات کاور - ویرایش دوم تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون