👈 فروشگاه فایل 👉

انگيزش چيست ؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

انگيزش چيست ؟

بخشی از متن اصلی :

فرآيندي كه طي آن افراد شدت، جهت ، پافشاري در مورد تلاشهاي جهت دستيابي به يك هدف.

مي توان انگيزش را در قالب و برحسب رفتار عملي تعريف كرد. كساني كه تحريك شوند نسبت به كساني كه تحريك نشوند، تلاش بيشتري مي‌نمايند.

انگيزش تمايل به انجام كار است و در گرو توانايي فرد، تا بدان وسيله نوعي نياز تأمين گردد. در اصطلاح فني ما ، نياز به معني نوعي كسر و كمبود رواني و فيزيولوژيك است كه ميتواند دستاورد خاصي را جذب نمايد.

هر قدر تنش بيشتر باشد فعاليت بيشتري مي كنند تا از آن رهايي يابند.

نخستين نظريه هاي انگيزش

دهه 1950 يكي از دوره هاي بسيار پربار، از نظر ارائه مفاهيم انگيزش بود. در اين دسه سه نظريه ويژه ارائه شد. از نظريه سلسله مراتب نيازها، نظريه هاي x و y و نظريه انگيزش – بهداشت.

1) آنها سنگ زير بناي نظريه هايي هستند كه در اين سالها ارائه شده اند.

2) در مرحلة عمل و در سازمانها، مديران براي توجيه انگيزة كاركنان خود از اين نظريه‌ها و اصطلاحات فني مربوط به آن استفاده مي كنند.

نظريه سلسله مراتب نيازها (1) كه به وسيله آبراهام مزلو ارائه شد از مشهورترين نظريه هاي انگيزش است.

1- فيزيولوژي كه شامل گرسنگي، تشنگي، پناهگاه و ساير نيازهاي فيزيكي مي شود.

2- ايمني كه شامل امنيت و محفوظ ماندن در برابر خطرات فيزيكي وعاطفي مي شود.

3- اجتماعي كه شامل عاطفه ، تعلق خاطر و دوستي مي شود.

4- احترام كه اين نياز به دو بخش تقسيم مي شود : دروني و بروني. احترام دروني شامل حرمت نفس، خودمختاري و پيشرفت؛ و احترام بروني شامل پايگاه ، مقام، شهرت و جلب توجه مي شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات : 13

👇محصولات تصادفی👇

تعمیرات سخت افزاری لب تاب و کامپیوتر (کاربردی - عملی) حل معادله حرارت با روش گوس سایدل در متلب بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی و سلامت روان در بين دانشجویان پاورپوینت جامع اختلالات خلقی و خودکشی تحقيق اسطوره هاي ايران