👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی در مورد مباني، منابع ساختار و امتيازات

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی در مورد مباني، منابع ساختار و امتيازات

بخشی از متن اصلی :

مقدّمه

هر جامعه­اي نيازمند قانون است و به دلايل گوناگون، قواعد حقوقي كشورها، كمابيش، متفاوت و متمايز از يكديگر است. براي مطالعات تطبيقي و مقايسه بين حقوق كشورها با يكديگر، نمي­توان به سنجش قوانين و مقرّرات حقوقي آن كشورها بسنده كرد، بلكه بايد نظام­هاي حقوقي را مطالعه و بررسي نمود. آخرين نظام حقوقي ديني، كه ساير نظام­هاي حقوقي جهان را تحت تأثير قرار داده و همة ملل از آن استقبال كرده­اند، نظام حقوقي اسلام است. اين نوشتار، پس از بيان مفهوم «نظام حقوقي» و طبقه­بندي آن، به معرفي اجمالي نظام حقوقي اسلام مي­پردازد.

مفهوم «نظام حقوقي» و طبقه­بندي آن

قواعد و مقرّرات حقوقي حاكم بر يك جامعه، مستقل و جداي از هم نيست، بلكه به مجموعه­هاي گوناگوني تقسيم مي­شود و هر گروه براي نيل به هدفي خاص، يكي از روابط اجتماعي را اداره مي­كند. اين مجموعه­ها را «سازمان حقوقي» مي­نامند؛ مانند سازمان حقوقي نكاح، ارث و حجر. سازمان­هاي حقوقي نيز با هم ارتباط نزديك دارند و ممكن است دو يا چند سازمان جزء، تابع سازمان حقوقي وسيع­تر باشد؛ چنان­كه سازمان حقوقي نكاح و ارث و نفقه از عناصر تشكيل دهندة «سازمان حقوقي خانواده» است. بدين سان، ارتباطي منطقي و خاص تمام قواعد و سازمان­هاي حقوقي را به هم مربوط مي­سازد و از مجموع آنها «نظام حقوقي» هر كشور به دست مي­آيد. پس وقتي گفته مي­شود «نظام حقوقي ايران» يعني: مجموع قواعد و مقرّرات حقوقي كشور ايران، كه مشتمل بر مجموعه­اي از سازمان­هاي حقوقي و اصول فني است كه آنها را به هم مربوط مي­سازد و آرمان­هاي فلسفي و اجتماعي (مباني و اهداف) اين ساختمان پيچيده را احاطه كرده است و آن را رهبري مي­كند.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت 'word ' در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 13

👇محصولات تصادفی👇

بررسي سيستمهاي CDMA باند وسيع علل پرخاشگري در كودكان پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح - غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملاً تشریحی) نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی) نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اردستان (واقع در استان اصفهان)