👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مجموعه کامل مقالات حقوق بشردوستانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مجموعه کامل مقالات حقوق بشردوستانه

این مجموعه دارای توضیحات کاملی از مقوله حقوق بشردوستانه است که شامل 25 مقاله از دکترین و متخصصین رشته حقوق و الهیات است که مورد استفاده برای: دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق و رشته حقوق نظامی، کارآموزان و وکلا، مشاوران حقوقی، کارمندان دولتی، دانشجویان رشته علوم سیاسی، معلمان و ... است.

فهرست مقالات:

1. مبانی حقوق بشردوستانه دراسلام (باقرزاده)

2. مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و غرب (اسماعيل زاده)

3. مبانی قرآنی حقوق بشردوستانه (حسن ايدرم)

4. اسلام و حقوق بشردوستانه توسعه و مفاهيم اساسی (تونی فانر)

5. حقوق بشردوستانه در آينه قرآن و سنت (عبد الرئوف عالمی)

6. پيامبر اعظم و حقوق بشردوستانه (محمدزكی احسانی)

7. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از ديدگاه پيامبر اكرم (دكتر قره باغی)

8. حقوق بشردوستانه در سيره و سنت امام علی (دكتر واسعی)

9. حقوق بشردوستانه اسلامی (عبد الحكيم سليمی)

10. فلسفه حقوق بشردوستانه در اسلام (دكتر كنعانی)

11. فلسفه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه (دكتر مصطفی محقق)

12. مبانی فلسفی حقوق بشردوستانه (دكتر محمد حسين طالبی)

13. ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه در اسلام (صيف الله صرامی)

14. قلمرو اجرای مكانی و زمانی حقوق بشردوستانه در اسلام (دكتر آقايی جنت مكان)

15. جهت داری در حقوق بشردوستانه (دكتر علی اكبريان)

16. اصل تفكيك نظاميان و غيرنظاميان در اسلام و حقوق بشردوستانه (دكتر كدخدايی و ساعدوكيل)

17. حمايت از افراد غيرنظامی در حقوق بشردوستانه اسلامی و بين المللی (احمد آبادی)

18. قواعد اساسی حقوق بشردوستانه و مقررات مربوط به اسيران جنگی (عليرضا روحانی)

19. مقابله به مثل مسلحانه دراسلام و حقوق بين الملل بشردوستانه (دكتر ميرمحمدی)

20. نگاه تطبيقی به حقوق اسيران درحقو ق بين الملل بشردوستانه (دكتر محمد ابراهيمی)

21. حمايت از انسان و انسانيت پايه تعهد در نظام بين المللی حقوق بشردوستانه (دكتر قربان نيا)

22. اقشار حمايت شده درحقوق بشردوستانه بين المللی (عامر الزمالی)

23. توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه در بستر رويه بين المللی معاصر (دكتر ضيائی بيگدلی)

24. زنان حقوق بشردوستانه بين المللی و اسلام (طيبه محمدی كيا)

25. حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروريسم (دكترزمانی)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مونتاژمکانیکی جزا و جرم شناسی : مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي بررسی و مقایسه عقد عاریه و عقد ودیعه سيستم هاي ساخت و ساز خشك مقاله ای کامل در مورد «فرهنگسرا »