👈 فروشگاه فایل 👉

در صفت بهار و مدح ابوالحسن

ارتباط با ما

... دانلود ...

در صفت بهار و مدح ابوالحسن

بخشی از متن اصلی :

نوبهار آمد و آورد گل و ياسمنا باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا

سجع متوازي

آسمان خيمه زد از بيرم و ديباي كبود ميخ آن خيمه ستاك سمن و نسترنا

نام گلها تناسب دارد.

كبك ناقوس زن و شارك سنتور زنست فاخته ناي زن و بط شده طنبور زنا

استعاره

پردة راست زند نارو بر شاخ چنار پردة باده زند قمري بر نارونا

استعاره

پوپوك پيكي نامه زده اندر سر خويش نامه گه باز كند، گه شكند برشكنا

تشبيه

نرگس تازه چو چاه ذقني شد بمثل گر بود چاه ز دينار و ز نقره ذَقنا

تشبيه مشروط

چونكه زرّين قدحي در كف سيمين صنمي يا درخشنده چراغي بميان پَرنا

تشبيه مركب

وان گل سوسن مانندة جامي ز لبن ريخته مُعصَفرِ سوده ميان لَبنا

جناس زائد

سال امسالين نوروز طربناكترست پار و پيرار هميديدم، اندوهگنا

جناس زائد مكرر

ديوان، صص 1 و2

*********

همي ريزد ميان باغ، لؤلؤها به زنبرها همي سوزد ميان راغ، عنبرها به مجمرها

سجع متوازي

زقَرقوبي بصحراها، فرو افكنده بالشها زبوقلمون بواديها، فرو گسترده بسترها

استعاره

زده ياقوت رُمّاني، بصحراها به خرمنها فشانده مشك خرخيزي، ببستانها به زنبرها

استعاره

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 149

👇محصولات تصادفی👇

نرم افزار اندروید پلیس 10+1 جواب تمارین کتاب Studio d A2 Sprachtraining رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه اسطوره در ادبیات فارسی تحقيق حقوق تجارت