👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ویژگی های آبیاری کارآمد و حفاظت آب در مدیریت چمن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ویژگی های آبیاری کارآمد و حفاظت آب در مدیریت چمن

پاورپونت موجود حاوی شامل چهار بخش می باشد که بخش اول آن درباره موضاعات کلی چمن و اهمیت مدیریت آبیاری و حفاظت آّب در چمن می باشد. سه فصل بخش دیگر به ترتیب شامل بهینه سازی آبیاری (آبیاری زیر سطحی)، منابع آبی جایگزین (پساب) و رفتار هیدرولوژیک خاک (مواد فعال سطحی) در مدیریت آبیاری چمن بحث شده است. تمام مطالب آورده شده در این فایل حاوی رفرنس بوده و بین مطالب ارایه شده پیوستگی قابل شایان وجود دارد.

👇محصولات تصادفی👇

تلگرام API VisualBasic OR C Sharp TELEGRAM پاورپوینت توصيف محله نياوران پروژه کامل طرح 2 معماری با موضوع مجتمع مسکونی دانلود فهرست بهای ابنیه سال1392 پروژه آمار جامعه نمرات درس کلاس دوم رياضی و تجربی