👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه استانداردهای حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه استانداردهای حسابداری

مجموعه استانداردهای حسابداری

تعداد کل صفحات 1111

فرمت فایلها WORD

حجم فایل 6.34MB

لیست استانداردها به شرح زیر می باشند :

شماره استاندارد عنوان استاندارد تعداد صفحات

1 نحوه ارائه صورتهای مالی 17

2 صورت جریان وجوه نقد 14

3 درآمد عملیاتی 34

4 ذخائر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی -تجدید نظر شده 1384 34

5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه -تجدید نظر شده 1384 17

6 گزارش عملکرد مالی 24

8 حسابداری موجودی مواد و کالا 26

9 حسابداری پیمانهای بلند مدت 30

10 حسابداری کمکهای بلا عوض دولت 20

11 داراییهای ثابت مشهود -تجدید نظر شده 1386 47

12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته -تجدید نظر شده 1386 21

13 حسابداری مخارج تامین مالی 10

14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری 11

15 حسابداری سرمایه گذاریها 33

16 آثار تغییر در نرخ ارز ( تجدید نظرر شده 1391) 42

17 داراییهای نا مشهود -تجدید نظر شده 1386 62

18 صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی -تجدید نظر شده 1384 24

19 ترکیبهای تجاری-تجدید نظر شده 1384 38

20 سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته -تجدید نظر شده 1389 36

21 حسابداری اجاره ها 26

22 گزارشگری مالی میان دوره ای 30

23 حسابداری مشارکتهای خاص 22

24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری 9

25 گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف 24

26 فعالیتهای کشاورزی 41

27 طرحهای مزایای بازنشستگی 40

28 فعالیتهای بیمه عمومی 50

29 فعالیتهای ساخت املاک 49

30 سود هر سهم 47

31 داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده 61

32 کاهش ارزش داراییها 172

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رفتار دیوارهای برشی صفحه ای فولادی هری پاتر و قدیس های مرگ جزوه اصول تکنولوژی رنگ(فیزیک رنگ) دانشگاه امیرکبیر بررسی تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری پاورپوینت تعریف لغوی جنگ