👈 فروشگاه فایل 👉

نماد چیست و سابقه آن در طول تاریخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

نماد چیست و سابقه آن در طول تاریخ

در طول تاریخ از نماد، که نوعی علامت واجد هویت بصری است، به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط استفاده شده است. تصور بر این است که انسان پیش از تاریخ با خراش دادن و ایجاد نقش بر دیوار غارهای آلتامیرا در اسپانیا و لاسکو در فرانسه تلاش داشته تا از این طریق به دیگران علائم خطر یا آگاهی دهد و یا پیام های دیگری را انتقال دهد. باستان شناسان لوازم و ابزارهایی را از یونان باستان یافته اند که بر آنها نقوش و علائم نمادینی نقش بسته که احتمالاً معرف خالق آنها بوده است.

👇محصولات تصادفی👇

جواب تمارین کتاب Schritte plus 1 به همراه متن فایل های صوتی کتاب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي دانلود نقشه بخش های شهرستان ازنا انواع ترانزیستور پلان آماده اتوکد - طرح 2