👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب انرژی امواج دریا و انرژی اقیانوسی Wave power word در85 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب انرژی امواج دریا و انرژی اقیانوسی Wave power word در85 صفحه

فهرست منابع

مقدمه. 6

انرژي جزر و مد. 7

انرژي امواج اقیانوس... 11

طبقه بندي امواج دريا 12

نيروي برق‌آبي.. 13

مزایا 17

مضرات.. 17

انرژی امواج. 17

انرژی آب.. 24

مکانیزم. 26

منشاء انرژی موج. 27

روشهای استفاده از انرژی امواج. 28

استفاده از استوانه‌های شناور. 28

استفاده از بادامک‌های شناور. 28

استفاده از جزایر طبلک.. 28

مبدل های اولیه موج.

👇محصولات تصادفی👇

گوشه گیری ، کمرویی و انزواطلبی شیوه آموزش املای فارسی (DOS , DDOS ) سرویس حملات کامپیوتری برنامه ترفندانه كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت