👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

این پرسشنامه در 11 صفحه به صورت فایل تایپیwordمی باشد

پرسشنامه‌اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سؤال است كه به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزينه يا پاسخ مي‌باشد.

لطفاً هر يك از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس يكي از پاسخ‌هاي ارائه شده در زير هر سؤال را با علامت (*) انتخاب نماييد. بديهي است اظهار نظر واقعي و دقيق شما مد نظر مي‌باشد.

تورنس (1979) خلاقيت را شامل 4 عنصري اصلي زير مي دانند:

سياسي: قدرت توليد ايده ها و جواب هاي فراوان((سوال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))

انعطاف: توانايي لازم براي تغيير جهت فكري يا تواناي توليد ايده هاي متنوع ((سوال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))

ابتكار: توانايي توليد ايده يا محصول نو و بديع: يعني پاسخ هاي فرد قبلا ديده نشده باشد و جديد و نو باشد.((سوالات 31-45 برای بررسی این بعد از خلاقیت است))

بسط با جزئيات: توانايي توجه به جزئيات وابسته به يك ايده: يعني افراد خلاق به جزئيات يك ايده توجه بيشتري نشان مي دهند. ((سوالات 46-60 برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کار گارگاه آهنی1 اقدام پژوهی شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزش و پرورش بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات نقشه طبقات اقلیمی استان تهران