👈 فروشگاه فایل 👉

مغلوب علم خويش

ارتباط با ما

... دانلود ...

مغلوب علم خويش

بخشی از متن اصلی :

چه درد بوده است در جانهاي ايشان كه چنين كارها و از اين شيوه سخن ها از دل ايشان به صحرا آمده است... تذكره الاولياء عطار

مقدمه

بزرگان قلمرو معرفت، به واسطه طنين وجودي كه در تاريخ زمانه خويش و بعد از آن دارند همواره در معرض قضاوت قرار دارند ، آنان را هركسي به اندازه وسع روزن خويش مي نگرد، و شگفتا كه گاه در هنگامه اين قضاوت ها ، خفاشان نيز جرأت مي يابند و در مسند داوري خورشيد مي نشينند و با توصيفات خود، قدرت ديد و بينش خود را ابراز مي دارند و آنچه مي بينند و مي كنند چيزي جز قدر بينايي خويش نيست.

مادح خورشيد مداح خود است كه دو چشمم روشن و نامرمد است

طيف قضاوت كنندگان

بررسي تاريخ گذشته و معاصر نشان مي دهد كه پيرامون آراء و احوال بزرگان سه دسته افراد قضاوت كرده و مي كنند:

الف) عوامان و مردم عادي كوچه و بازار كه به نوعي انديشه هاي بزرگان با زندگي آنها پيوند مي خورد و نوعي چالش دروني را براي آنها بوجود مي آورد و آنها را دچار سؤال مي كند.

ب) صاحبان قدرت و سياست ورزاني كه آراء و عملكرد بزرگان حوزه معرفت با ايدئولوژي مورد تأكيد آنها رابطه پيدا مي كند، خواه نسبتي تأكيد كننده يا تضعيف كننده.

ج) صاحبان آراء و انديشه ورزاني كه با آن بزرگان معاصرند يا سالها بعد از طريق آثار و اقوال، نسبت به آنها آگاهي پيدا مي كنند و اعلام موضع مي نمايند.

معيارهايي براي فهم دقيق قضاوت هاي بزرگان

بزرگان قلمرو علم و عرفان را از سه منظر مي توان مورد قضاوت قرار داد:

الف) تاريخچه زندگي پر فراز و نشيب آنها

ب) بررسي آثار به جا مانده از آنان و گزارش هاي ديگران از آراء افكار و احوال آنها

ج) حديث نفس ها، گلايه ها، و گفتگوهاي تنهايي آنها با خويش

پيداست هر يك از اين منظرها، ما را با ابعادي از شخصيت بزرگان آشنا مي كند و قلمروهاي ناشناخته روحي و ابعاد حقيقي تري از حيات آنها را آشكار مي سازد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 14

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست تحقیق در مورد چرخ دنده و انواع آن دانلود پروژه راهسازی فایل اتوکد گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت بیمه توسعه