👈 فروشگاه فایل 👉

وضعیت ادبي ايران در سه قرن اول هجري

ارتباط با ما

... دانلود ...

وضعیت ادبي ايران در سه قرن اول هجري

بخشی از متن اصلی :

در سه قرن اول هجري همچنانکه ايران ميدان نفوذ ادياني از قبيل اسلام و کيش‌هاي زرتشتي و مانوي و عيسوي و غيره بود، بهمان نحو هم زبان‌هاي متعلق به هر يک از آنها يعني عربي و پهلوي و سرياني و جز آن در ايران درج داشت بي‌آنکه يکي مزاحم ديگري باشد يعني در همان حال که دسته‌يي از نويسندگان و گويندگان ايراني در نثر و نظم عربي تحصيل مهارت و شدت مي‌کردند، دسته‌يي هم با ادبيات سرياني و تأليف و يا ترجمه کتب با آن سرگرم بودند و گروهي ديگر تأليف کتابهايي را به زبان پهلوي دنبال مي‌نمودند در همان حال هم ادبيات علي و ولايات ايران دنباله‌ي تکامل طبيعي خود را مي‌پيمود و لهجه‌هاي محلي از طريق آميزش با زبان عربي تفسير و تحول مي‌يافت و از ميان آن برخي از لهجه‌ها مانند لهجه‌‌ي دري آماده‌ي آن مي‌شد که داراي ادبيات وسيعي گردد و سرانجام هم چنانکه مي‌دانيم در پايان اين عهدست که زبان دري يعني لهجة مشرق ايران بعنوان يک لهجه‌ي ادبي مستقل درآمد و تا روزگار، بعنوان زبان رسمي ادبي و سياسي ايران باقي مي‌ماند.

پس ادبيات ايران در سه قرن اول هجري بايد از جهات مختلف بمورد مطالعه در آورد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 10

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی رشته الکترونیک – واحد پشتیبانی سوییچ مخابرات دانلود پاورپوینت مهاجرت به حبشه و افسانه غرایق گزارش کارآموزی شرکت انفورماتیک پارسی اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني استانداردهای ACI سری 5-20% تخفیف ویژه تا نوروز